Ottoraha Yksityisyyskäytäntö

Käykää tämä yksityisyyskäytäntö läpi

Ottoraha kuunnioittaa asiakkaidemme yksityisyyttä ja on kehittänyt tämän Yksityisyyskäytännön osoittaakseeen sitoutuneisuutensa yksityisyyteenne. Henkilönä, joka käyttää nettisivujamme, tai muuten on Ottoraha palvelujen käyttäjä, tämä yksityisyyskäytäntö kuvaa:

Ottamallla yhteyttä, selailemalla, tai käyttämällä tätä nettisivustoa, tai alla luetteloitujen yhtiöiden nettisivistoja, suorilla tai epäsuorilla tavoillla, (yksittäin tai ryhmänä Nettivustot tai Nettisivusto), tai käyttämällä tuotteita, fasiliteetteja tai palveluita joita tarjotaan näillä Nettisivuilla tai niiden kautta vaihtoehtoisilla menetelmillä (sisältäen mm. puhelimen, postin, sähköpostin tai faxin) hyväksytte ja myönnytte olemaan näiden käyttöehtojen sitoma (termit Nettisivust ja Nettisivustot sisältävät nämä vaihtoehtoiset metodit).

Jos ette myönny näihin käyttöehtoihin, ette ole auktorisoitu käyttämään Nettisivustoja ja teidän on lopetettaava Nettisivuille pääsy tai niiden muu käyttö.

Ottoraha operoi Nettisivustoja ja sillä on oikeus milloin tahansa muuttaa tai keskeyttää mikä tahansa aspekti tai piirre Nettisivuilla ja oikeus modifioida Nettisivujen käyttäjien Käyttöehtoja, tai mitä osaa niissä tahansa. Sellaiset muutokset, modifikaatiot, lisäykset, poistot ovat voimassa heti niiden postauksen jälkeen Nettisivuilla. Kaikki teidän käyttämänne Nettisivujen käyttö, tai tavaroiden, fasiliteettien tai palvelujen joita tarjotaan Nettisivujen kautta katsotaan sellaisten muutosten hyväksymiseksi.

Data ja muu informaatio, jonka annatte Ottoraha’ille ei ole, eikä sitä käsitellä hakemuksena lainasta tai pyytönä esihyväksyä, esivalita ta jotain muuta samankaltaista. Ottoraha ei takaa minkä tahansa lainaohjelman tai spesifien lainaehtojen hyväksymistä minä tahansa Lender’in toimesta; lainan hyväksymisehdot määritellään vain yksittäisten Lender’ien toimesta. Samoin Ottoraha ei takaa että lainaehdot ja hinnastot joita Lenders tarjoaa, olisivat parhaat markkinoilla. Lender’in tarjous voi olla riippuvainen markkinasuhdanteista, hyväksymisestä ja ehdoista. Hinnat ja palkkiot jotka Lender’it tarjoavat voivat olla korkeampia tai matalampia riippuen täydellisestä luottoprofiilistanne, vakuus/omaisuskatsannoista, mukaanlukien muttei ainoastaan sijainti, pääoma ja arvo sekä tulo/varallisuusharkinta sisältäen, muttei ainoastaan, lainan suhde arvoon, ja laina suhde tulihin. Jos ei erikseen kirjallisesti ole sovittu, mikään tässä ei muodosta tarjousta tai lupausta lainasitoumuksesta tai koron määrän sopimista.

Ottoraha’ille maksetaa palkkio tavaroista, fasiliteeteista ja palveluista. Riipumatta miltä lainanantajalta otatte lainanne, olette vastuussa kaikista sopimus tai sopimiskuluista jotka koskevat lainaanne (kuten prosessointi, merkintätakuu, tai rahoittamismaksu, omistusoikeusvakuutusmaksu, notaarin palkkiot jne).

Ottoraha ei veloita teitä palvelustaan sovittaa teidät yhteen Lenders-palvelun kanssa, jos muuta ei sovita. Kaikki tehdään jotta kaikkein tarkoin korko- ja maksulaskelma tehtäisiin, kuitenkin niin, että informaatio, joka on annettu, on vain arviotarkoituksiin ja sitä ei voi pitää 100% tarkkana.